Logo CentrumDeti.cz
Informace k odjezdu pro rok 2023 ⇒

Dokumenty ke stažení - odevzdat při odjezdu

Při nástupu na tábor je nutné odevzdat úplnou dokumentaci k přihlášenému dítěti. Žádáme Vás, umístěte všechny potřebné dokumenty do velké obálky, tu nadepište čitelně jménem dítěte. V případě, že dítě užívá léky, prosím vložte je do obálky A4 s přehledným rozpisem užívání. U méně běžných léků informujte také zdravotníka /nebo toho, kdo dítě přebírá/. Předpokládáme, že na přihlášce je uvedeno, jaké léky a zdravotní omezení dítě má.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Bohužel, i na nás došla zákonná povinnost vyžádat si souhlas s tím, že můžeme zpracovávat údaje o Vás a přihlášených dětech. Rád bych zde za celý tým tábora uvedl, že údaje máme pouze a jedině za účelem pořádání tábora a věcí s ním souvisejících. Údaje nikam neprodáváme, nešíříme veřejně a nakládáme s nimi tak, aby zůstali pouze pro vnitřní evidenci tábora. Součástí našeho tábora je každým rokem i rozsáhlá fotodokumentace, různá krátká videa a audionahrávky. S ohledem na povahu některých našich táborů je tato prezentace jediným výstupem, který nám po táboře zůstane. Protože chceme mít jeden univerzální souhlas, připravili jsme dokument výše. Prosíme o vytištění a předání společně s další dokumentací dítěte u odjezdu.

 2. Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

  Dokument si prosím stáhněte a vytiskněte. Při nástupu dítěte na tábor dokument odevzdejte pověřené osobě. Důležité je, aby potvrzení nebylo starší než TŘI dny před začátkem tábora. V případě, že zapomenete, lze u odjezdu vyplnit naší bezinfekčnos, která bude k dispozici. Z důvodu odbavení odjezdu upřednostňujeme, když dokument budete mít vlastní.

 3. Posudek o zdravotní způsobilosti

  Posudek si prosím stáhněte a vytiskněte. Následovně jej NECHTE POTVRDIT u praktického lékaře dítěte. Platnost tohoto dokumentu je 2 roky a je potřeba organizované dětské pobyty, zejména tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Pokud budete mít v době konání tábora potvrzenou ZPŮSOBILOST z jiné akce, které se dítě účastnilo, lze ji použít. Bez tohoto dokumentu dítě na tábor nemůžeme přijmout!

 4. Kartička zdravotní pojišťovny - ideálně kopie

  K dokumentaci dítěte nedílně patří kopie karty zdravotní pojišťovny.

 5. Užívané léky a rozpis užívání

  pokud dítě užívá nějaké léky, prosíme o přesný rozpis užívání a léky v dostatečném množství. Léky prosím VŽDY odevzdávejte - děti u sebe léky mít nemohou, to platí i pro zdánlivě neškodné léky jako brufen, paralen a podobně! Děti si v průběhu tábora musí pro léky sami chodit, zdravotník eviduje vydání. Pokud dítě nepřijde, zdravotník ho vyhledá a lék mu dá. V případě, že dítě opakovaně a systematicky pro léky nechodí, budeme to považovat za kázeňský problém a řešit v souladu s řádem tábora.

 6. Navrácení dokumentů dětem

  Odpoledne/podvečer posledního dne tábora rozdá zdravotník (prostřednictvím vedoucích) veškerou dokumentaci (mimo bezinfekčnosti) dětem. Děti si vše přibalí do svého zavazadla. Pokud si děti dokumentaci z jakéhokoliv důvodu nepřeberou, zůstane půl roku uložena v rámci dokumentace tábora a posléze bude skartována.

Novinky z Facebooku