Logo CentrumDeti.cz
Informace k odjezdu pro rok 2023 ⇒

Kdy se dozvíme detailní časy odjezdů?

Informace k odjezdům zvěřejňujeme většinou cca měsíc před odjezdem. Musíme pořešit kapacity autobusů, aby vše navazovalo a podobně. Závisí to na zájmu o dopravu a možnostech dopravce. Standardně se vždy vychází z časů odjezdu z minulých let, změny jsou většinou minimální.

Jak si zažádat o společné ubytování?

Jediné řešení je, že si všichni nastaví společné ubytovací heslo. Pokud spolu bude chtít bydlet například Kačka, Lucka a Péťa, tak si spolu zvolí například heslo "3SuperKamarádky", toto heslo si pak každá nastaví v klientské sekci (menu nahoře > pro přihlášené -> kontrola přihlášky), v části "Ubytování". Tím nám dají vědět, že chtějí bydlet spolu. Technicky je možné, aby heslo nastavil někdo od nás - třeba že zavolají rodiče, napíší email nebo přes facebook vedoucím.

Odmítáme ovšem situaci, kdy nám přijde email a v něm seznam dětí, co mají bydlet spolu. Toto umíme řešit jen tak, že heslo všem třem nastavíme "za vás", nicméně v minulosti se stalo, že pak někdo z dotyčných heslo přepsal a tím se "odstěhoval". Výsledkem je, že pak spolu nebydlí a rodiče jsou na nás naštvaní, že jsme slíbili něco, co není proavda.

Pokud chcete mít jistotu, že na pokoji nebude již nikdo další, je nutné vytvořit skupinku která se přesně vejde na pokoj - v Hrachově jsou chatky a bungalowy po 5, 6 případně 7 lůžkách. Šlovice většinou čtyřlůžkové pokoje.

Uzávěrka ubytování je většinou cca 14 dní před odjezdem, později se změna "ubytovacího hesla" nemusí už promítnout. Proto si prosím ubytrko domluvte s předstihem.

Volba konkrétního pokoje/chatky není možná, nicméně pokud chcete dát nějak najevo, že byste opravdu moc chtěli bydlet na chatce například 1A, tak si heslo zvolte tak, aby nám to bylo při tvorbě ubytovacího pořádku jasné - například "ProsímeŠkemrámeChatka3A". V takovém případě se Vám pokusíme vyhovět!

Jak se přihlásit na vybraný tábor?

Stačí, když vyplníte elektronickou přihlášku na našem webu. Jakmile přihlášku odešlete, nahraje se do našeho systému. Obratem Vám dorazí email s potvrzením o přijetí. Poté je potřeba uhradit cenu tábora převodem na náš účet, který najdete v sekci kontakt. Platbu lze rozdělit na uhrazení zálohy a doplatku. Záloha je obvykle 1500 Kč a je splatná obvykle 7 dní od přihlášení. V případě potřeby lze splatnosti upravit, ozvěte se nám.

Co když dítě onemocní? Vrátíte peníze?

Obecně se řídíme našimi storno podmínkami. Záloha je vždy nevratná, doplatek pak vracíme v závislosti na termínu, kdy ke zrušení tábora dojde. Pokud za dítě najdete náhradníka, vracíme vždy plnou částku včetně zálohy. V případě, že dítě nemůže jet zejména ze zdravotních důvodů, řešíme případ většinou individuálně. Pokud se tábor naplní, pak na žádost rodiče ve většině případů vracíme také celou platbu včetně zálohy. Na vrácení celé platby ovšem neexistuje žádný nárok, vždy záleží na individuálním posouzení dané situace ze strany sdružení.

Je možné využít platby od zaměstnavatele nebo z FKSP?

Ano, u nás lze pobyt na táboře hradit až do jeho plné ceny z fondu FKSP nebo na fakturu. Pokud potřebujete fakturu vystavit, prosím vyplňte online žádost o vystavení faktury. Najdete ji v klientské sekci pod položkou v menu pro přihlášené » kontrola přihlášky » faktura.

Dostaneme slevu z ceny tábora, když dítě odjíždí dříve?

Ve výjimečných případech, kdy dítě odjede z tábora dřív (nebo naopak nastoupí později) lze snížit cenu o denní podíl stravy, kterou neodebere. V takovém případě řešíme každý případ osobně. Pokud se Vás týká tento případ, prosíme kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Všechny kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kdo jsou vaši vedoucí?

Náš tým je tvořen stálou skupinou vedoucích, o kterých víme, že jsou dostatečně kompetentní, a které dobře známe. Podíl nových vedoucích je většinou minimálí a vždy dochází k postupně obměně. Většinou se jedná o profesionály ze svých oborů dle zaměření tábora a zdatné pedagogy. Při výběru vedoucích dbáme na to, aby dokázali dětem předat nějaké zkušenosti a vědomosti, ale aby také děti dokázal zabavit a byl pro ně odpovídající autoritou. Všichni naši vedoucí jsou samozřejmě psychicky a fyzicky způsobilí pro práci s dětmi, což dokládají lékařským posudkem.

Jaké je hygienické zázemí na táboře?

Tábory pořádáme pouze v prověřených strediscích, která jsou adekvátně vybavena danému počtu dětí. Téměř každý rok je náš tábor preventivně kontrolován hygienickou stanicí. Nikdy nám nebyla uložena žádná sankce. Můžeme se naopak chlubit pochvalou. Pokud si chcete zázemí našeho tábora ověřit, napište nám o kontakt na danou KHS, kde Vám poskytnou reference.

Jaká je kvalifikace Vašeho zdravotníka?

Na našich táborech se na pozici zdravotníka střídá několik lidí. V každém případě se jedná o lidi z praxe (né „pouze“ absolventy zdravotnického školení), většinou lékaře nebo zdravotní sestry z nemocnice. Ačkoliv se na našich táborech za dobu naší existence nikdy nikomu nepřihodil žádný vážnější úraz, stále velice dbáme na kvalitní zázemí. Vybavení naší táborové lékárny přesahuje minimální výbavu dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, máme například glukometr, tlakoměr a další potřebné přístroje. Vždy dbáme na to, aby naše vybavení bylo kvalitní, a abychom byli připraveni na téměř jakoukoliv situaci.

Stornovali jsme pobyt pro naše dítě. Kdy nám bude vrácena odpovídající finanční částka?

Storno řešíme vždy až po skončení sezóny táborů. Vracíme standardně přeplatky i storna, většinou je vše vyrovnané nejpozději měsíc po skončení táborů. Pokud by se stalo, že Vám peníze nedorazí, prosím kontaktujte nás, abychom zajistili nápravu. Rozhodně není naším přáním kohokoliv poškodit, v daném objemu přihlášek se ale může stát, že něco nedopatřením opomeneme. Děkujeme za pochopení.

Jsou ceny Vašich táborů konečné?

Cena tábora je vždy konečná, zahrnuje dopravu, ubytování, pedagogický dozor a zapůjčení všeho potřebného vybavení v rámci daného zaměření. Vyjímkou jsou příplatkové aktivity, které jsou vždy u táboru rozepsané zvlášť - zejména výlety. Může jít například o hru paintball, výlet na čtyřkolky a podobně. Daná aktivita nikdy není povinná a je pouze zájmovým zpestřením pro děti, které o ni projeví zájem.

Mohou si děti na tábor brát drahé věci?

Na tábory s sesbou doporučujeme vzít pouze takové vybavení, které souvisí s daným zaměřením. Například na fotografickém táboře to je fotoaparát a příslušenství, na hudebním táboře hudební nástroje. Za mobilní telefony, přehrávače a podobnou techniku nemůžeme nést odpovědnost. Děti za vše, co si na tábor vezmou, ručí samy, nabízíme jim ale vždy možnost si vybavení uskladnit k vedoucím do vyhrazeného uzamčeného prostoru. Jedině tak můžeme zaručit, že se k vybavení nedostane nepovolaná osoba.

Jsou děti na táboře pojištěné?

Ano, sjednáváme připojištění pro případ úrazu a odpovědnost za svěřené věci. Úrazovou pojistku jsme naštěstí zatím nikdy nemuseli čerpat. V případech, kdy dochází k plnění odpovědnostní pojistky, ale likvidace škody nebývá jednoduchá. CentrumDeti v tomto případě vystupuje v roli pojistníka, tedy zprostředkovatele pojištění. V případě škodné události pak s pojišťovnou jedná rodič a CentrumDeti ze své pozice nemůže likvidaci škody nijak ovlivnit. Proto důrazně doporučujeme, aby si s sebou děti na tábor nevozily drahé věci.

Novinky z Facebooku