Logo CentrumDeti.cz

Podáváte více přihlášek?

Pokud podáváte přihlášku na více táborů nebo pro více dětí, můžete si část formuláře nechat předvyplnit podle předchozí přihlášky. Stačí znát kód přihlášky z potvrzovacího e-mailu.

Toto pole E-mail (nevyplňujte), slouží jako anti - s-p-a-m

1/4: Přihláška na Filmový tábor v termínu od 6.7. do 15.7.2024.

Základní údaje o dítěti, vždy vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

Jméno dítěte
Příjmení dítěte
Dítě je
Datum narození
Léky + zdravotní omezení
Dítě je
Strava

2/4: Informace o zákonných zástupcích dítěte

Jméno rodiče
Příjmení rodiče
Email
Kontaktní telefon
2. telefon (nepovinné)
Ulice
Obec
PSČ

3/4: Doprava a položky související se zaměřením tábora

Doprava na tábor
Doprava z tábora
Máš nějakou techniku, kterou si budeš brát na tábor? Jakou?
Jakou roli bys chtěl/a hrát ve štábu? Režisérka, herec, kameraman...?
Máte někde ke shlédnutí vlastní tvorbu? Podělte se s námi!
Co byste ses na táboře rád naučil/a?

4/4: Doplňující informace

Voucher
Jak jste se o nás dozvěděli?
  Zaškrtňete na souhlas se Všeobecnými podmínkami - všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky.