Logo CentrumDeti.cz

Podáváte více přihlášek?

Pokud podáváte přihlášku na více táborů nebo pro více dětí, můžete si část formuláře nechat předvyplnit podle předchozí přihlášky. Stačí znát kód přihlášky z potvrzovacího e-mailu.

Toto pole E-mail (nevyplňujte), slouží jako anti - s-p-a-m

1/4: Přihláška na Dětský tábor v termínu od 15.7. do 23.7.2024.

Základní údaje o dítěti, vždy vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

2/4: Informace o zákonných zástupcích dítěte

3/4: Doprava a položky související se zaměřením tábora

4/4: Doplňující informace